Stoeien met cijfers

Image

Al weken ben ik in de weer met cijfers en gegevens. Ik haal ze overal vandaan en ik check me suf of de gegevens wel kloppen. Check, check, dubbel check.

Waarom deze fascinatie met cijfers? Ik ben bezig met de wijkvisie van Schiebroek en vind het prettig om de verhalen en gegevens die ik van wijkbewoners, collega’s en uit de interviews die eerder zijn afgenomen, te staven met cijfers. Zo krijg ik van de objectieve data (cijfers) en de subjectieve beleving (verhalen en ervaringen van mensen) een goed beeld van Schiebroek; de kansen en de uitdagingen.

Soms stuit ik op gegevens die echt de moeite waard zijn, daarom hierbij een link naar de website van de NRC. Zij plaatsten afgelopen februari een artikel van Arlen Poort, “Statistiek saai? CBS-cijfers komen tot leven op kaart”. Op een kaart van heel Nederland kan je vervolgens thema’s laten oplichten die je zelf aan klikt. De thema’s zijn bijvoorbeeld; maand inkomsten, 75 +ers of bevolkingsdichtheid. Daarna laat de kaart in kleuren zien hoe de situatie is in het gebied dat je hebt aangegeven. Informatief en leuk om zelf op onderzoek te gaan!

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart/

Hierboven een afbeelding van het aantal 65+ers in Schiebroek. Rood is veel aanwezig, donker blauw is weinig aanwezig. Leuk om te zien dat inderdaad de ouderencomplexen op de Borghavendriehoek eruit springen, even als ons 55 + complex Wilgenstaete en Aafje.

Advertenties

Artikel AD van vandaag

Stagnatie in Schiebroek… maar we werken wel door aan de woonservicezone Peppelweg!

Vandaag staat een artikel in het AD over twee bouwplannen in Schiebroek. Het Hof van Telders, bij de Teldersweg. En de ontwikkeling Peppelweg. Omdat ik denk dat er onduidelijkheid kan zijn over onze andere ontwikkeling op de Peppelweg, de woonservicezone Peppelweg, hierbij wat extra achtergrond info als aanvulling op het artikel.

Aanleiding artikel AD
Afgelopen weken zijn er twee teleurstellende mededelingen gedaan mbt de bouwplannen in Schiebroek. SOR (Stichting Ouderen huisvesting Rotterdam) gaf vorige week in een persbericht aan dat zij stoppen met de ontwikkeling van het Hof van Telders.
Persbericht SOR over het Hof van Telders
Vorige maand gaven de deelgemeente Hillegersberg, Havensteder en projectontwikkelaar IJsselhof aan dat de plannen die er lagen voor de herontwikkeling Peppelweg niet financieel rendabel zijn en dat IJsselhof en Havensteder geen ontwikkelsamenwerking aangaan. Persbericht “Geen ontwikkelovereenkomst Peppelweg”

De herontwikkeling Peppelweg in het roze. De woonservizone Peppelweg in het blauw.

Peppelweg blijft in ontwikkeling
Op de Peppelweg heeft Havensteder nog een andere bouwplan: de ontwikkeling van de woonservicezone Peppelweg. Met deze ontwikkeling gaat Havensteder door. Zodra het huidige pand aan de Peppelweg leeg is, zal het worden geloopt. We verwachten dat dit begin 2013 zal zijn. De sloopplannen zijn vertraagd doordat het uit verhuizen van bewoners en ondernemers meer tijd in beslag heeft genomen.

Financiële crisis
Zoals in het artikel van het AD ook wordt genoemd; de financiële crisis gooit roet in het eten bij de plannen voor het Hof van Telders en de herontwikkeling Peppelweg. Voor corporaties is het (financiële) speelveld en de mogelijkheid om te ontwikkelen de afgelopen jaren, en zelfs de afgelopen weken, enorm veranderd. In een andere post ga ik hier dieper op in, want het is interessant om die achtergrond te hebben om te kunnen begrijpen waarom wij keuzes moeten maken die we vaak liever niet zouden maken. Zoals het stoppen met bepaalde projecten. Later dus meer over de financiën!

Toekomst
Vanuit Havensteder blijven we doorgaan met ontwikkelen en nadenken over Schiebroek. Havensteder heeft veel woningen in Schiebroek. Voor mensen die in Schiebroek wonen of willen gaan wonen is het belangrijk dat het er goed wonen is en er goede voorzieningen in de buurt zijn, zoals een goede winkelstraat. Daarom willen we graag dat die ontwikkelingen doorgaan. Helaas zijn we hierbij wel afhankelijk van geld en de (woning) markt. Dat houdt in dat we slim moeten reageren op kansen in Schiebroek, en soms projecten moeten stop zetten als we ze niet financieel rond krijgen. Echter, de motivatie blijf dat we een goede en sterke wijk willen houden in Schiebroek. Zoals ook in het artikel staat:

“We willen deze plannen niet voor niets graag verwezenlijken. Die moeten Schiebroek versterken, dus daar zetten we op in.”

Wat wil de koper?

Vorige week maandagavond 2 juli hebben we vanuit Havensteder, afdeling projecten, een woonwensen gesprek gevoerd met 9 (potentiële) bewoners van Schiebroek over de nieuwbouw die Havensteder gaat bouwen. De precieze locatie van de nieuwbouw is het afgezette terrein tussen de nieuwbouw Lupine Vesper en de Albert Heijn aan de Peppelweg. Ook wel bekend als Lupine Nox, te Schiebroek.

Doel van het gesprek was om inzicht te krijgen in de wensen die potentieel  toekomstige bewoners hebben voor hun nieuwbouwwoning. Door de economische crisis, onzekerheid op de huizenmarkt en het grote aanbod te koop staande woningen is het voor Havensteder heel belangrijk om te weten wat onze koop-klant wil.  We gaan pas bouwen wanneer we 70 % van de nieuw te bouwen woningen hebben verkocht, zodat we ons risico op hoge kosten door leegstaande woningen laag houden en zeker weten dat het een woning is waar mensen willen wonen. Aan wie kan je dat beter vragen dan aan de doelgroep zelf?

Aan de hand van vragenlijsten over de woonomgeving, woning en plattegronden werd een gesprek gevoerd waarin iedereen zijn mening kon geven. De deelnemers waren grotendeels kopers van de aangrenzende nieuwbouw Lupine Vesper of elders uit de nabije woonomgeving. Ook waren er een aantal woningzoekenden die interesse hadden in het project.

Aangezien ik gespreksleider was, heb ik de avond niet genotuleerd, maar een aantal punten sprongen er voor mij uit. Deze punten waren:

Omgeving

  • Gewaardeerd wordt het groene, dorpse karakter van Schiebroek. Een plek waar kinderen buiten kunnen spelen op de stoep, terwijl de stad op steenworp afstand is.
  • Het park naast en op de plek van de Albert Heijn zou er komen, maar is er nog niet. Er mist hierdoor groen en een speelplek in de nabije omgeving, vooral belangrijk voor gezinnen met jongen kinderen.
  • Voorzieningen op de Peppelweg sluiten niet goed aan op gezinnen met werkende ouders met een midden/hoog inkomen. Als je deze doelgroep meer naar de wijk wil trekken, is het handig hier op in te spelen. Voorzieningen die worden gemist zijn: goede traiteur, restaurant, terrasje, sportschool. Kanttekening is wel dat Schiebroek haar rustige dorpse karakter moet behouden.
  • Hoewel Schiebroek vriendelijk en dorps oogt, gaven sommige bewoners aan last te hebben van overlast en criminaliteit. Dit gold vooral voor bewoners die vlak achter de oude Peppelweg wonen.

Woning

  • Niet te kleine woningen maken; liever veel woonoppervlak want hier is een tekort aan in Schiebroek.
  • Brede beukmaat; dus liever grote, brede woningen dan meer kleinere, smalle woningen die goedkoper zijn.
  • Deelnemers gaven aan keuzepakket te willen hebben om hun woning naar eigen wens aan te kunnen passen. Een extra toilet op de eerste? In welke hoek de keuken? 2 kleine of juist 1 grote kamer op zolder, etc.
  • Een woning die uitbreidmogelijkheden heeft. Zo hoeft een woning niet direct 4 lagen te hebben, als er bij de bouw alvast rekening gehouden wordt met de mogelijkheid hiervan. Zodat in een later stadium de bewoner eenvoudig de uitbouw of opbouw kan realiseren.
  • Hou rekening met bergruimte; dit moet wel ergens aanwezig zijn.
  • Een enkeling vond parkeren voor de woning een vereiste.

Ik vond het een intensief en vruchtbaar gesprek. We hebben veel informatie gekregen die we gaan gebruiken bij het verder uitwerken van de plannen voor Lupine Nox.

De meeste deelnemers gaven aan ook in een verder stadium betrokken te willen worden bij de plannen rondom de nieuwbouw, maar ook bij plannen die betrekking hebben op de omgeving.  Hier zullen we zeker dankbaar gebruik van maken!

De brandweer op bezoek

Wakker worden in een brandend huis… je moet er niet aan denken. Maar als het gebeurd; wat doe je dan? Of nog beter: Hoe voorkom je dat het gebeurd?

Dit alles komt de brandweer je thuis vertellen in hun nieuwe project “Veiligheid Voorop”. De brandweer is in 2011 gestart met dit project en wil de komende jaren alle woningen in Rotterdam Rijnmond bezoek. Per jaar gaan zij 7.000 woningen in de regio af.

In 2012 gaat de brandweer ook woningen in Schiebroek bezoeken. Oa de woningen van Havensteder in de Vergeet-mij-niet-buurt en in de Strobloemstraat.

Wat gaat er gebeuren? De brandweer stuurt alle woningen die zij gaan bezoeken van te voren een brief met informatie. Het project wordt uitgevoerd door beroeps brandweermannen uit de eigen wijk. In Schiebroek zijn het de brandweermannen van de kazerne aan de Frobenstraat. Zij komen langs als er geen brand is, maar kunnen ook opgeroepen worden tijdens het project als er ergens brand is.

De brandweer komt aan de deur en loopt met bewoners in hun woning de vluchtroute na, geeft uitleg over brandveiligheid en checkt de woning op brandveiligheid. Tot slot plaatst de brandweer gratis een brandmelder in uw woning. De brandmelder is daarna eigendom van de bewoner. Deelname aan dit project is vrijwillig.

Met dit project wil de brandweer mensen leren hoe zij de kans op brand kunnen verminderen en hoe je bij brand moet reageren om grote branden en ongelukken te voorkomen.

Havensteder ondersteunt de brandweer door de kosten van de rookmelders te betalen.

Meer weten over het project? Kijk op: http://www.veiligheid-voorop.nl/woningcheck-brandveiligheid/

Je kan de brandweer ook volgen op twitter: @veiligvoorop

Inspiratietour door wederopbouwwijken

Op de enige zonnige dag van afgelopen week, donderdag 14 juni, stapte we met 7 Havensteder collega’s in een busje om verschillende herstructureringsprojecten in wederopbouw wijken te bekijken.

Een groot gedeelte van de woningen in Schiebroek Zuid zijn gebouwd in de jaren ’50 en ’60 om antwoord te geven op de grote woningnood na de oorlog. De bouwstijl kenmerkt zich door een soort stempelstructuur; waarbij galerijflatjes, eengezinswoningen en hoogbouw met elkaar in een vast patroon wordt herhaald. Tussen de woningen is veel gemeenschappelijk groen aangelegd. Deze wederopbouwwijken zie je overal in Nederland terug.

In Rotterdam is de architect Louise Stam-Beese van grote invloed geweest op het naoorlogse bouwen. Dit filmpje over haar en haar visie mbt wederopbouwwijken is zeer de moeite waard. http://www.youtube.com/watch?v=bGpfySbYFts&noredirect=1

De wederopbouwwijken zijn aan vernieuwing toe; zo ook de woningen uit deze tijd in het bezit van Havensteder in Schiebroek Zuid. De komende 15 jaar zullen wij ons hier dan ook intensief mee bezig gaan houden.

Tijdens de inspiratietour zijn we langs verschillende projecten in Schiebroek, Vlaardingen, Schiedam en Den Haag Zuid West gereden om te ontdekken wat er daar al is gedaan aan sloop/nieuwbouw en renovatie. Zowel Woonplus in Schiedam als Vestia in Den Haag Zuid West heeft ons op een wandeling door hun wijk genomen om toelichting te geven. Het was een zeer inspirerende dag! Hieronder enkele voorbeelden.

Vlaardingen: de galerijflats is compleet gestript tot alleen het betonnen casco er nog stond. Daarna is de woningindeling (plattegrond) heringedeeld. Op de foto zie je op de achtergrond nog de originele flat; op de voorgrond twee gepimpte-flats. Er is een extra verdieping aan toegevoegd. De extra verdieping is vaak ook nodig om zo’n aanpak financieel mogelijk te maken.

Hiernaast een gerenoveerde galerijflat in Groenoord, Schiedam. Erg mooi, maar renoveren kan erg kostbaar zijn en daarnaast is het kwalitatief niet altijd beter/duurzamer dan vervangende nieuwbouw.

Veel toekomstige kopers willen graag een moderne eengezinswoning met eigen tuin. De discussie is of je als corporatie de wens van de koper voorop zet. Of dat je de stijl en (stempel) structuur van de naoorlogse wijk in tact houd. In Groonoord heeft Woonplus eengezinswoningen (zie foto) gebouwd die wellicht meer neigen naar de wens van de koper dan de structuur van de wijk.

Vestia heeft in Den Haag geprobeerd om nieuwbouw eengezinswoningen te bouwen in de stijl van de wederopbouw-wijk. Door af te wisselen met gerenoveerde complexen blijft er meer eenheid qua stijl in de wijk.

Met verouderde complexen is nog veel mogelijk. Veel wederopbouw-flats hebben nog unieke details, die bij een renovatie weer kan worden benadrukt. Hierboven een foto van een flat voor de renovatie. Hieronder een foto van de gerenoveerde flat.

Bij deze flat was renovatie mede een goede optie omdat de indeling van de woning met een aantal kleine ingrepen kon worden aangepast aan de huidige woonwensen. Waar vroeger een gezin in zo’n appartement woonde, is het nu een starterswoning geworden.

Aan het einde van de dag was ik onder de indruk van alle mogelijkheden die er zijn om een wederopbouw-wijk te transformeren naar een wijk die voldoet aan hedendaagse eisen. Het is mij duidelijk geworden dat er geen eenduidige oplossing bestaat als het gaat om zoeken naar vernieuwing en verbetering. De keuze renovatie of sloop/nieuwbouw is afhankelijk van vele factoren. De mogelijkheden van het complex zelf; kwaliteit, type, plattegrond van de woning. Ook gaat het om de omgeving; diversiteit van complexen in de omgeving, de woningmarkt en wensen van bewoners. En dan hebben we het nog niet eens over financiën. Alle projecten die we hebben gezien waren ontwikkeld voor 2009, toen de financiële crisis toesloeg. Maar dat mag de pret niet drukken; het was een inspirerende dag en ik heb meer idee gekregen bij de opgave en de oplossingen die er mogelijk zijn Schiebroek.

Met de deelraad door de wijk

Afgelopen dinsdagavond 12 juni hebben we de deelraad Hillegersberg-Schiebroek geïnformeerd over de werkzaamheden van Havensteder in de wijk en met hen een wandeling door de Vergeet-mij-niet-buurt gemaakt.

De opkomst was groot. De deelraad was vertegenwoordigd met 12 leden en de griffie. Ook portefeuillehouders dhr. Pleizier en dhr. Sterenborg waren aanwezig. Vanuit Havensteder waren we met vijf man present.

De avond begon met broodjes en een welkom in de nieuwe locatie van het Jongeren Advies Punt (JAP) aan de Peppelweg 168a. Vanessa van der Waal, medewerker JAP, gaf toelichting op de werkzaamheden van het JAP.

Onze gebiedsmanager, Bart Kesselaar, heette vanuit Havensteder iedereen welkom. Daarna gaf onze ontwikkel manager Guus van de Water toelichting op de lopende fysieke projecten. Richard Pattiruhu, wijkteammanager Schiebroek Centrum, gaf uitleg over de werkzaamheden van het wijkteam en het gebiedsgerichte werken.  Ikzelf gaf toelichting op de wijkvisie en het integraal uitvoeringsplan waaraan ik momenteel werk. Tijdens de wandeling gaf de wijkconsulent een update van de beheerplannen en de sociale projecten in Schiebroek.

Vorig jaar organiseerde we vanuit Havensteder ook een bijeenkomst voor de deelraad die erg goed beviel. We merkten ook dit jaar weer dat het goed is om met raadsleden in gesprek te zijn. Enerzijds omdat je tijdens zo’n avond elkaar beter leert kennen en elkaar informeert. Anderzijds omdat het in gesprek zijn over de wijk ons scherp houdt op ontwikkelingen, vragen en verwachtingen die er leven over Schiebroek en onze organisatie. Ik vond het een zeer geslaagde avond en kan nog even voort op het enthousiasme van alle aanwezigen over Schiebroek

De grote woontest Regio Rijnmond is er weer!

De grootste woontest in de regio is er weer… Doe ook mee! http://www.degrotewoontest.nl/

Iedereen in de regio kan de grote woontest invullen. De test vraagt naar de woonbeleving en woonwensen van bewoners. De uitkomst van de grote woontest is interessant voor verschillende partijen.

Allereerst is het interessant voor degene die de test invult: aan het einde van de test krijg je informatie over welk woontype je bent. Vind je gezelligheid belangrijk of juist vrijheid? Past jouw woonomgeving eigenlijk wel bij jou?

Voor ons als corporatie is het interessant omdat we informatie krijgen over wat mensen van hun huidige woonomgeving vinden. Wonen ze met plezier? Wat wordt er gemist in de wijk? Ook krijgen we uit het onderzoek gegevens over toekomstige woonwensen. Willen mensen graag een tuin of liever een balkon? Hoeveel kamers zouden mensen willen? Welke woningtype zijn gewild in de wijk? Allerlei informatie waarmee we onze projecten kunnen aanscherpen voor onze toekomstige bewoners. Ook voor de gemeente en projectontwikkelaars is de informatie over de woonomgeving en woonwensen interessant om te kunnen sturen op toekomstige ontwikkelingen.

Als je meedoet aan de grote woontest maak je kans op 1.000,– euro. Iedere 50-ste deelnemer krijgt een pluim ter waarde van 15 euro. Ik heb zojuist niks gewonnen, dus als je nu meedoet heb je meer kans!